جلسه آشنایی نخستین فراخوان طرح های کلان فناوری توانبخشی اعلام شد

جلسه آشنایی وتبادل نیازها وظرفیت هاجهت نخستین فراخوان طرح های کلان فناوری توانبخشی با حمایت مادی ومعنوی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ودانشگاه صنعتی شریف ، مخصوص اعضا هیات علمی برگزار می شود.

دکتر امیر سالار جعفر پیشه"مدیر توسعه فناوری سلامت " اعلام کرد:نخستین جلسه آشنایی وتبادل نیازها وطرفیت ها جهت نخستین فراخوان طرح های کلان فناوری توانبخشی با حمایت مادی ومعنوی این دانشگاه ودانشگاه صنعتی شریف ، مخصوص اعضا هیات علمی برگزار می شود.

با تفاهم وحمایت روسای محترم ومعاونین محترم تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ودانشگاه صنعتی شریف ،نخستین فراخوان طرح های کلان فناوری توانبخشی با حمایت مادی ومعنوی هردو دانشگاه ، مخصوص اعضا هیات علمی دو دانشگاه  به زودی اعلام خواهد شد.اولین جلسه آشنایی با ایده هذا،ظرفیت ها ونیازهای طرفین در 24 مهرماه سال جاری در سالن سخن بیمارستان توانبخشی رفیده برگزار خواهد شدومیزبان هیات علمی دو دانشگاه خواهیم بود.اساتیدی که مایل به سخنرانی جهت بیان ایده ها وتیم سازی احتمالی ویا حضور در جلسه مذکور هستند با شماره مستقیم 71732828یا داخلی 2828 تماس حاصل فرمایند.

1398/07/20  -  ٠٩:٣٢ / شماره خبر : ١٥٣٠٩ / تعداد نمایش : 20


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و ...معاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences