برگزاری اولین کارگاه استاندارد خدمات وتدوین گاید لاین در دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

برگزاری اولین کارگاه استاندارد خدمات وتدوین گاید لاین در دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی به همراه صدور گواهی به میزان 6ساعت از سوی مدیریت منابع انسانی

 

نظام های سلامت بدلیل محدودیت منابع مالی وغیر مالی به ناچار مجبور به سهمیه بندی مداخلات سلامت هستندوزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به منظور اولویت بندی خدمات، ارزیابی نظامند خدمات، ونحوه برخورد با این خدمات ،رادر اختیار سیاست گذاران ومتولیان نظام سلامت  قرار می دهد.تدوین استاندارد خدمات وگاید لاین نویسی علاوه بر دستیابی به اهداف اجتماعی خاص،رفتارسازی وتخصیص بهینه منابع ، که باعث پیشگیری از القای خدمات غیر ضروری شده وبالطبع از تحمیل هزینه های غیر ضروری بر دوش فرد ،خانواده وجامعه جلوگیری می کند.

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی در راستای دستیابی به اهداف متعالی وزارت متبوع د رحوزه توانبخشی وبه منظور ترغیب وتشویق متخصصین ودست اندر کاران حوزه توانبخشی در نظر دارد کارگاهی با همین نام "تدوین استاندارد خدمات وگاید لاین نویسی" برگزار نماید این کارگاه 29 مهر ماه روز دوشنبه در سالن شاملو از ساعت 9-10:30برگزار خواهد شد.در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه با شماره مستقیم 71732834-71732828 ویا داخلی های 2828-2834 تماس حاصل فرمایید.

لازم بذکر است در پایان این کارگاه ، گواهی آموزشی به مدت 6ساعت جهت شرکت کنندگان از سوی مدیریت منابع انسانی صادر خواهد شد.


 

 

1398/07/20  -  ١١:٣٧ / شماره خبر : ١٥٣١٠ / تعداد نمایش : 22


خروج




دانشگاه علوم بهزیستی و ...معاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences