برگزاری اولین کارگاه آموزشی us patent در دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

دفتر توسعه فناوری سلامت در راستای آشنایی با نحوه نگارش وچگونگی ثبت اختراعان خارجی چهارشنبه 22 آبان ،کارگاه آموزشی برگزار کرد

 
دفتر توسعه فناوری سلامت در راستای آشنایی با نحوه نگارش وچگونگی ثبت اختراعان خارجی کارگاهی با عنوان Us Patent برگزار کرداین کارگاه که به مدت دو ساعت بود  توسط   مهندس فخری زاده دارنده چندین ثبت اختراع داخلی وخارجی تدریس شد.
مهندس فخری زاده"مدرس کارگاه"در ابتدای صحبت خو در خصوص معاهده پاریس ، چه چیزهایی قابل ثبت است و.....صحبت نمود ودر ادامه د رخصوص نحوه نگارش، ویا حتی نحوه کشیدن چگونگی  نقشه جهت تایید داوران وارتباط آن با تک تک ادعاها سخنرانی فرمود.
جهت مشاهده pdf این کارگاه اینجا را کلیک کنید.

1398/08/22  -  ٠٨:٤٣ / شماره خبر : ١٥٤٩١ / تعداد نمایش : 37


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و ...معاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences