چهاردهمین جلسه شورای فناوری با حضورمشاور وزیر در حوزه توانبخشی ، مدیر فناوری سلامت وزارت بهداشت ومسئولین اداره کل تجهیزات توانبخشی تشکیل شد

چهاردهمین جلسه شورای فناوری با حضورمشاور وزیر در حوزه توانبخشی ، مدیر فناوری سلامت وزارت بهداشت ومسئولین اداره کل تجهیزات توانبخشی روز شنبه دوم آذر ماه98 تشکیل شد

چهاردهمین جلسه شورای فناوری متشکل از 15عضو با حضور مشاور وزیر در امور توانبخشی"دکتر جغتایی" ، مدیر فناوری سلامت وزارت بهداشت"دکتر وطن پور"، مدیر اداره کل تجهیزات پزشکی"مهندس صفوی"، رئیس اداره نظارت بر تولید وکنترل کیفی"خانم مهندس مختاری"وهمچنین  رئیس دانشگاه،  معاون تحقیقات وفناوری ورئیس دفتر ومشاور رئیس دانشگاه در روز شنبه  دوم آذر ماه 1398 در سالن اجتماعات در ساعت 14 برگزار گردید.

گفتنی است در ابتدای جلسه دکترعرب "رئیس دانشگاه " حضور مهمانهای عزیز از وزارت بهداشت واداره کل تجهیزات پزشکی را خیر مقدم عرض نمود ومختصر ومفید در خصوص اهمیت دانشگاههای نسل سوم وفناوری که رکن اساسی آن است صحبت فرمودند.درادامه دکتر امیر سالار جعفر پیشه"مدیر توسعه فناوری سلامت"  در ابتدا گزارش طرح فناوری با موضوعیت بررسی تکنولوژیهای توانبخشی در دنیا وایران ایراد که به صورت جذب گرنت وبه سفارش مشاور محترم وزیر در امور توانبخشی انجام شده است ارائه نمودوبا اشاره به حوزه های لبه تکنولوژی در دنیا مانند واقعیت مجازی، سنسورهای پوشیدنی، توانبخشی شناختی، توانبخشی از راه دورو... ودرخواست  سیاست گذاری ویزه ای جهت حمایت از طرح های فناوری د راین حوزه ها وارد بحث وتبادل نظر با مدعوین واعضاء شورا  با دستور جلسه "چگونگی تعامل دوجانبه وحمایتهای موجود از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی به شرکتهای فناور ودانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه" شد.

با توجه به صحبتهای انجام شده مقرر گردید کمیته فنی توانبخشی درادارره کل تجهیزات پزشکی جهت همکاری در کارشناسی پرونده های مرتبط با شرکتهای مستقر در مرکز رشدتشکیل گردد. امکان همکاری های دوجانبه دانشگاه واداره کل تجهیزات پزشکی با برگزاری کارگاهی از طرف اداره کل تجهیزات در دانشگاه پررنگ تر شود.پس از بازدید اداره کل تجهیزات پزشکی از آزمایشگاههای دانشگاهوبا حمایت دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت آزمایشگاه دانشگاه بعنوان مرجع استعلام تایید تجهیزات توانبخشی تعیین گردد.گفتنی است اعضاء شورا ومدیران مدعو در جلسه ، بر ضرورت تسریع فرآیندهای اخذ مجوز تولید دانش بنیان خصوصا در محورهای مرز فناوری توانبخشی وشفاف سازی فرآیندها وتعامل وهم افزایی پتانسیل های دانشگاه واداره کل تجهیزات پزشکی با هدف نهایی خدمت رسانی مطلوب تر به جامعه معلولین وسالمندان تاکید کردندودر پایان در خصوص تفویض اختیار مجوز تولید محصولات خطر A صحبتهای قابل توجهی صورت گرفت که مستلزم پیگیری ونامه نگاریهای آتی می باشد.

1398/09/04  -  ١١:٠٩ / شماره خبر : ١٥٥٥٨ / تعداد نمایش : 66


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و ...معاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences