برگزاری اولین کارگاه"طراحی ومدلسازی حرفه ای با استفاده از نرم افزار solidworks "

دفتر توسعه فناوری سلامت کارگاهی با عنوان طراحی ومدلسازی حرفه ای با استفاده از نرم افزارsolidworks "در روز شنبه مورخ 16آذر ماه از ساعت15-13 برگزار کرد


  در راستای گرایش به نسل سوم دانشگا ه وبا توجه به اهمیت ورکن اساسی بودن فناوری در دانشگاههای نسل سوم  "دفتر  توسعه فناوری سلامت"در صددبرآمد  کارگاه برای اولین بار با هدف افزایش مهارت کارکنان در راستای ترسیم ومدلسازی طرح ها وایده های نو جهت ثبت اختراع خودبرگزار نماید .

د رابتدای جلسه دکتر امیر سالار جعفر پیشه"مدیر توسعه فناوری سلامت" د رخصوص ویزگیهای شناوری این نرم افزار فرمودند:

  نرم افزار solidworks یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی (CAD) می باشد که به طور کلی شامل سه محیط اصلی part ، assembly و drawing می باشد که در محیط part به طراحی قطعات می پردازیم، در محیط assembly قطعات طراحی شده را مونتاژ میکنیم و از نحوه حرکت قطعات انیمیشن میگیریم و در محیط drawing از قطعات طراحی شده نقشه میگیریم. هر محیط ابزارهای مختلفی دارد که محیط part شامل چندین نوار ابزار می باشد که هر کدام وظیفه خاصی به عهده دارند.نوارابزار های کاربردی نرم افزار به صورت زیر میباشند:

feature

surface

که به ترتیب برای ایجاد جسم، ایجاد صفحات، ورق کاری، جوشکاری و طراحی سازه، طراحی قالب می باشند. همچنین این نرم افزار قابلیت ارتباط برقرار کردن با سایر نرم افزار ها را دارد. مهم ترین بخش این نرم افزار طراحی دوبعدی است که با استفاده از نوارابزار Sketch صورت می گیرد و به این علت است که پایه و اساس طراحی سه بعدی، طراحی دوبعدی است. گرچه این بخش بسیار ساده است اما اهمیت بسزایی دارد و اگر طراحی دوبعدی شما اندکی خطا داشته باشد به همان اندازه طرح سه بعدی شما دچار خطا خواهد شد.

در ادامه مدرس کارگاه "خانم مهندس امیری" به بیان ویژگی های متمایز کننده  این نرم افزار وقابلیتهای آن از سایر نرم افزار های مشابه آن نمود که عبارتند از:

سرعت بالاتر نسبت به سایر نرم‌افزارها

 1. قابلیت ارتباط با تمامی نرم‌افزارهای ماشین کاری (edge cam, master cam, power mill...) و نرم‌افزارهای تحلیل (Ansys, Adams, Abaqus, Cosmos...)
 2. گرافیک فوق العاده این نرم افزار نسبت به سایر نرم افزارهای CAD
 3. مکان Export/Import نمود هندسه‌های مختلف با سایر نرم‌افزارهای طراحی یا تحلیل
 4. سهولت کاربری و آموزش در مقایسه با سایر نرم‌افزارهای CAD

عناوین ارائه شده در کارگاه عبارتند از :

 • نحوه ایجاد یک صفحه برای طراحی
 • استفاده از ابزار Line،Centerline و  Midpoint lineجهت ترسیم خطوط
 • استفاده از ابزار  Smart Dimension جهت اندازی دادن به ترسیمات
 • آموزش استفاد ازابزار Circle و Perimeter Circle جهت ترسیم دایره
 • آموزش استفاد ازابزار Centerpoint Arc ، Tangent Arc ، 3 Point Arc جهت ترسیم کمان
 • آموزش استفاد ازابزار Polygon جهت ترسیم چندضلعی
 • آموزش استفاد ازابزار Spline ، Style Spline ، Equation Spline جهت ترسیم منحنی
 • آموزش استفاد ازابزار Ellipse ، Partial Ellipse ، Parabola ، Conic جهت ترسیم بیضی و....

  

 

1398/09/11  -  ٠٩:٤٦ / شماره خبر : ١٥٦١٥ / تعداد نمایش : 53


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و ...معاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences