تگ انتخاب شده وجود ندارد
 

 

    نام ونام خانوادگی: سید فرهاد طباطبایی قمشه

مقطع ورشته تحصیلی دکتری تخصصی-مهندسی پزشکی (بیو مکانیک)

پروفایل در سامانه علم سنجی

رتبه علمی:  دانشیار

 

 

ماموریت مدیریت توسعه فناوری سلامت:

     " این مدیریت در زمینه آماده سازی بستر اجرایی تولید علم وفناوری وارائه کمکها وخدمات حمایتی مادی ومعنوی از پزوهشگران حقیقی وحقوقی ،درراستای شکوفایی امور تحقیقاتی وجهت دهی منافع پزوهش وفناوری به سوی مردم فعالیت می نماید"

این مدیریت از هشت دفتر تشکیل شده که عبارتند از:

1-دفتر کمیته فناوری دانشجویی 

2-دفتر شتابدهی 

3-مرکز رشد تجهیزات پزشکی

4-دفتر تبادل فناوری 

5-دفتر ارزیابی تجهیزات پزشکی وتوانبخشی 

6-دفتر تدوین توسعه وترویج استاندارد 

7-دفتر مالکیت فکری وثبت اختراعات 

8-دفتر ارتباط با صنعت وجامعه 

    ایمیل دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:mreti@uswr.ac.ir        

                                                    

شماره تماس سرپرست دفتر مدیریت توسعه فناوری سلامت:71732835

شماره تماس کارشناسان دفتر توسعه فناوری سلامت:71732828-71732834

آدرس پستی: ولنجک بلوار دانشجو کوی کودکیار دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی .ساختمان فارابی طبقه دوم دفتر مدیریت توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences