هفدهمین شورای فناوری دفتر توسعه فناوری سلامت برگزارشد

کمیته " ابداعات و اختراعات دفتر مالکیت فکری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی " تشکیل می شود

   با برگزاری هفدهمین جلسه شورای فناوری دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تشکیل کمیته " ابداعات و اختراعات دفتر مالکیت فکری " به تصویب رسید.

  براساس مصوبه این نشست که بصورت آنلاین و با شرکت اعضای شورا برگزار شد، " معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه یا نماینده ایشان، رئیس دفتر فناوری سلامت دانشگاه و مدیر دفتر مالکیت فکری دانشگاه " به عنوان اعضای کمیته ابداعات و اختراعات دفتر مالکیت فکری مشخص و وظایف آنها تعیین شد.

 هزینه پرداخت داوری اختراعات با تایید مدیر مالکیت فکری از مبلغ یک میلیون ریال افزایش پیدا کند و همچنین مصوب شد، سایر حق الزحمه ها اعم از پرداختی و دریافتی طبق آخرین مصوبات پانزدهم شورای فناوری و آیین نامه مصوب دفتر مالکیت فکری انجام شود.

   همچنین  از بین سه طرح ارجاع داده شده به جلسه، یک طرح توسط اعضای شورا رد شد و دو طرح دیگر ارائه تحلیل فنی و مهندسی به فناور جهت اصلاح، به جلسه بعد ارجاع گردید.

   گفتنی است؛ دکتر فرهاد طباطبایی مدیر دفتر فناوری سلامت دانشگاه در ابتدای این نشست، از زحمات اعضای شورای فناوری در طول سال 1399 و ارائه رهنمودهای اعضاء جهت پیشبرد توسعه فعالیتهای فناوری قدردانی کرد

1399/12/16  -  ١٠:٥٣ / شماره خبر : ١٨٦١٨ / تعداد نمایش : 188


خروج
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences