چهاردهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتردفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی برگزار می کند

چهاردهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتردفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی برگزار می کند

چهاردهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر

دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی برگزار می کند

1400/05/04  -  ٠٧:٥٥ / شماره خبر : ١٩٨٢٥ / تعداد نمایش : 32


خروج
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences