فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران در مرداد 1400

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی توسط موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد)

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران در مرداد 1400

 

-فراخوان مشترک با صندوق حمایت از فناوران

-فراخوان مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی

1400/05/09  -  ٠٩:٥٩ / شماره خبر : ١٩٨٧٢ / تعداد نمایش : 29


خروج
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences