ضابطه حمایت از محصولات ملزومات وتجهیزات پزشکی شرکتهای دانش بنیان وهسته های فناور

ضابطه حمایت از محصولات ملزومات وتجهیزات پزشکی شرکتهای دانش بنیان وهسته های فناور

در راستای حمایت از محصولات شرکتهای دانش بنیان وفناور در سال تولید، پشتیبانی ها ومانع زدایی ها

اولین ضابطه تدوینی توسط اداره کل ملزومات وتجهیزات پزشکی تحت عنوان

"ضابطه حمایت از محصولات ملزومات وتجهیزات پزشکی شرکتهای دانش بنیان وهسته های فناور"

جهت بهره برداری تقدیم می شود.(ماده 2 تحت عنوان حمایتها مطالعه گردد.)


ضابطه حمایت از محصولات ملزومات وتجهیزات پزشکی شرکتهای دانش بنیان وهسته های فناور

 

 

 

 

1400/05/13  -  ٠٨:٥٤ / شماره خبر : ١٩٨٩٧ / تعداد نمایش : 33


خروج
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences