تگ انتخاب شده وجود ندارد
 

نام نام خانوادگی:دکتر فرهود سعید ارشادی

مدرک ورشته تحصیلی:دکترای اندام مصنوعی

مرتبه علمی :استادیار

شماره تماس دفتر :71732828

آدرس ایمیل:htdm.uswr@gmail.com

آدرس:ولنجک،یلوار دانشجو،کوی کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی،ساختمان فارابی،طبقه دوم ،دفتر فناوری سلامت

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences