تگ انتخاب شده وجود ندارد
 

ایمیل دفتر مدیریت فناوری سلامت :

htdm.uswr.@gmail.com

شماره تماس:

71732834-71732835

 آدرس:

ولنجک- بلوار دانشجو-کوی کودکیار-دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی-ساختمان فارابی-طبقه دوم-

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences