برگزاری "مالکیت فکری تا تجاری سازی"

برگزاری «مالکیت فکری تا تجاری‌سازی»توسط صندوق نوآوری وشکوفایی غزال

برگزاری  کمپ «مالکیت فکری تا تجاری‌سازی»توسط صندوق نوآوری وشگوفایی غزال

با تمرکز بر موضوعات ارزشگذاری، مدیریت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری 

 با اعطای گواهی‌نامه

زمان برگزاری کمپ:12 تا 13 اسفند

امروز آخرین فرصت ثبت نام  جهت شرکت  حضور ی می باشد.

ظرفیت محدود (حضوری) - نامحدود (مجازی)

1399/12/11  -  ١٠:٠٠ / شماره خبر : ١٨٥٦٥ / تعداد نمایش : 70


خروج
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences